Outsourcing - IT Interkist

Přejít na obsah
Logo Interkist s.r.o.
OUTSOURCING
Outsourcing [autsorsing] (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.
Nezáleží na tom, zda jste firma střední nebo malá. Záleží na tom, aby Vaše počítače byly plně provozuschopné, funkční a aby jejich výkon odpovídal jejich technickým parametrům.
S čím se na nás můžete obrátit?
Jak vyplývá z těchto webových stránek, zabýváme se zejména problematikou kolem IT:

- diagnostika počítačů
- údržba počítačů
- opravy počítačů
- správa počítačových sítí
- instalace
- reinstalace
- nastavení sítí
- správa sítí
- atd.
Máte-li zájem o naši službu, můžete nás zcela nezávazně kontaktovat, sami zvážíte, zda se Vám naše služba vyplatí. Úhrada této služby je rozdělena na:

a) paušální platbu
b) konkrétní platbu
Paušální platba:
Tato služba zahrnuje zejména preventivní údržbu a je zaměřena na spolehlivé a bezproblémové fungování Vašich zařízení.

Služba je zpravidla realizována v místě uložení počítače, tj. ve Vaší firmě, jen ve zcela výjímečných případech Vaše zařízení odvážíme k provedení potřebných úkonů, například:
- nevhodnost naší přítomnosti na vašem pracovišti
- nemožnost naší přítomnosti na vašem pracovišti (večerní doba, víkend, ...)
- apod.
Konkrétní platba:
Tato služba je zaměřena na na opravy v případě:
- nutnosti výměny některého z komponentů v počítači
- cena náhradního dílu není zahrnuta v ceně opravy
Tj. když je potřeba k odstranění poruchy několikadenního zdržení. Samozřejmostí je, že Vám nejdříve zjistíme cenu jednotlivých komponentů, naceníme práci a Vy se rozhodnete, zda chcete opravu v dané finanční hranici přijmout nebo ji prostě odmítnete. V první řadě jde vždy o domluvu.

Bonus:
Pokud to naše aktuální situace umožňuje, zapůjčíme Vám bezplatně některé z našich zařízení, aby jste mohli pokračovat ve své práci. Samozřejmostí je přetažení dat do zapůjčeného zařízení, které před jeho odvozem na místě likvidujeme, abychom zaručili repektování pravidel GDPR.

Zařízení, která automaticky pravidelně spravujeme a kontrolueme Vám garantují snížení cen, uvedených v ceníku služeb, o 30 %!
Návrat na obsah