Marketingové akce - detaily - IT Interkist

Přejít na obsah
Pro tuto alternativu je vhodný alespoň prvotní osobní kontakt, výhodou je, že se vzájemně poznáme a budeme mít prostor probrat všechny okolnosti, které jsou důležité pro naplánování celé akce. Mnoho informací vyžaduje mnoho času na jejich projednání. Vždyť budeme projednávat to, co musí pozitivně ovlivnit prodej.
1
PŘEHLED TRHU
  
Pojďme si popovídat o minulosti, současnosti i budoucnosti. Rozeberme spolu přehled situace na trhu jako například vedoucí pozice na trhu, něco i konkurenci, udělejme si přehled současné situace s tím, co je dobré i co je špatné. Zhodnoťme otevřeně původní předpoklady a všechny informace, které se týkají vašeho oboru.

2
DEFINICE VÝROBKU
 
Seznamte mě s výrobkem jejichž marketing je potřeba realizovat, předložte informace, jak váš výrobek vychází vstříc požadavkům trhu nebo jak řeší poptávku zákazníků. Zmiňte se i o záporných vlastnostech, vždyť i z negativa se dá vytvořit pozitivum. Popovídejme si klidně o všech vašich výrobcích.

3
KONKURENCE
 
Srovnejme váš výrobek s konkurenčními výrobky.  Řekněme si něco o silných i slabých stránkách konkurenčních produktů a srovnejme co nejvíce konkurenčních výrobků s vaším výrobkem.

4
UMÍSTĚNÍ
 
Nalezněme spolu, na základě srovnání s konkurencí, kam se váš výrobek dosud dostal a jaké je reakce spotřebitele. Najděme přínos výrobku pro koncového zákazníka. Povězme si něco o silných i slabých stránkách vaší firmy i vašeho výrobku i o tom co považujete za klíčové přednosti. Shrňme největší přednosti prodávaného produktu.
 
5
KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
  
Rozeberme vaše rozvrstvení zákazníků, demografickou strukturu cílových spotřebitelů, a to jak z hlediska prvotního plánu, tak z hlediska aktuální realizace. Co se v této oblasti podařilo a o se nepodařilo.
Zamysleme se nad tím, jak je marketingové sdělení předáváno cílové skupině, vždyť jeho prostřednictvím si zákazníci vytváří určitý názor na značku. Je nutné, aby zákazník dokázal jednoznačně odlišit právě vaši značku od konkurence.
 
6
OBAL A DODATEČNÁ PLNĚNÍ
 
Co třeba zhodnotit obal výrobku, jeho vzhled, jak byla tvořena cena výrobku a proč je taková jaká je. Zamysleme se nad problémem, kterým může být doplňková služba. Existuje doplňková služba nebo neexistuje. Jak je přijata zákazníky? Vysvětlete, proč je logo firmy – výrobku takové jaké je, proč bylo takové logo zvoleno?
 
7
STRATEGIE UVEDENÍ NA TRH
  
Pojďme si také popovídat o plánu uvedení na trh, jaký je nebo byl rozpočet propagace, jaká je nebo bude podpora prodeje, co koncový zákazník a co prodejce získají budou-li odebírat a nakupovat právě vaše zboží. Máte již ověřené názory zákazníků a koncových spotřebitelů?
 
8
STYK S VEŘEJNOSTÍ
 
Jakou máte představu o styku s veřejností, upoutání zákazníka, je k dispozici slogan k výrobku?
 
9
REKLAMA
  
Někdy otravná, někdy vlezlá, ale vždy nutná. Popovídejme si o strategii reklamy a jejím provedení, načasování, ale i o nákladech.
 
10
DALŠÍ PROPAGACE
 
Jaký marketing je vhodné zvolit, zcela jistě ten nejlevnější. Vždyť ten si může dovolit to a ten druhý tamto. Ale směrodatné je, že všichni chtějí zákazníka. V dnešní elektronické době je vhodné využívat právě e-marketing. Ano i ten něco stojí, ale zcela jistě je to ten nejlevnější způsob, kterým lze oslovit značné množství zákazníků. Pojďme si promluvit a vašich možnostech a cílech s ohledem na cílovou skupinu zákazníků.
 
11
TVORBA CEN
 
Tvorba cen je zcela jistě důležitá, vždy existuje možnost s ní hýbat jak nahoru tak i dolů, jistě zákazník nejraději uvítá pohyb dolů, budiž, ale když dolů, ta my si popovídáme o podmínkách.
 
12
DISTRIBUCE A V PODSTATĚ CELÁ LOGISTIKA
 
Logistika a její součástí je samozřejmě distribuce, pro marketing je logistika i distribuce extrémně důležitá, vždyť sebelepší prodejní akce může kolabovat právě na distribuci, nedostatku surovin, nedostatečných skladových zásobách. Rád se seznámím s celým vaším procesem od nákupu surovin až po finální výrobek a jeho distribuci.
  
13
VERTIKÁLNÍ TRHY / SEGMENTY TRHU

Pojďme spolu zhodnotit všechny segmenty trhu, jaké jsou vaše cíle, jaké jsou vaše plány, jaké jsou distribuční schopnosti pro ten který segment trhu, …
  
14
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Neoddělitelná součást marketingu, zhodnoťte vaši spokojenost s činností vašeho prodejního týmu z hlediska kvality práce, prodejnosti, celkové efektivnosti a přínosu pro firmu.
  
15
MĚŘÍTKO ÚSPĚCHU
 
Stanovme si na závěr, jakých cílů chceme dosáhnout v jednotlivých etapách, tj. 1. rok, 2. rok, atd.
 
16
PLÁN
  
Závěrem celého marketingového plánu musí harmonogram jednotlivých úkolů, za využití stávajících odběratelů, obchodních zástupců, marketéra, …
Návrat na obsah