GDPR - ochrana dat - IT Interkist

Vlajky
Připínací lišta
Přejít na obsah
TELEFON
736 605 602
Logo Interkist
E-MAIL
info@interkist.cz
Šipky
GDPR
Ačkoliv úprava problematiky ochrany dat, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvisloslosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) je aktuální již od května 2018, stává se mi, že mi ještě dneska někdo zavolá a ptá se mne na můj názor a to ve stylu:

"Myslíte, že se mne to také týká?"
"Myslíte, že se tím mám zabývat?"
"Co mám tedy dělat?"
Odpověď na první dvě otázky je jednoduchá:
Šipka
Ano, toto nařízení se vás týká a ochraně dat se musíte věnovat!
Odpověď na třetí otázku již tak jednoduchá není. Ačkoliv by se na ni dalo obecně odpovědět: "Zacházejte s cizími daty tak, jako by se týkala vaší vlastní osoby!" Po telefonu ani po e-mailu nejsem schopen poskytnout jakoukoliv fundovanou radu, neznám vaši aktivitu, neznám vaši firmu. Tím pádem nemohu radit.
Přednostně jsem se věnoval firmám, kde jsem smluvně vázán outsourcingovými službami, tyto firmy znám, jsem obeznámen s jejich chodem, hierarchií, ... ano, tam mohu po telefonu poradit.

V ostatních případech se zákonitě nejdříve musím seznámit se všemi potřebnými okolnostmi a až po té mohu vstoupit do role osoby pověřené správou dat nebo do role konzultanta.
Logo Interkist
31. 1. 2019
E-MAIL
info@interkist.cz
TELEFON
736 605 602
Šipka
Šipky
Webové odkazy
Interist s.r.o. - all rights reserved
Návrat na obsah